Dental Plus Skip to content

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adataim kezeléséhez

Önkéntesen hozzájárulok a Dental Plus Kft. elektronikus felületein (www.dentalplus.hu, Facebook, Instagram hirdetések) történő látogatás, feliratkozás, regisztráció során megadott adataim kezeléséhez.

Adataim rögzítésével nyilatkozom a következőkről:

  • 18. életévemet betöltött, cselekvőképes személy vagyok.
  • Jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet képviselek, és az általam képviselt személy, ill. szervezet képviseletére és a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személy vagyok.
  • Különleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem később semmilyen formában nem bocsátok rendelkezésre a Dental Plus Kft számára. Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.
  • Személyi azonosításra alkalmas számot – teljesség igénye nélküli példák: útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány szám, lakcímkártya sorszám, jogosítvány sorszám – nem bocsátok rendelkezésre a Dental Plus Kft. számára.
  • Hozzájárulásommal tudomásul veszem, hogy a Dental Plus Kft. számomra a tevékenységi körével összefüggő reklám tartalmú leveleket, tájékoztatókat, rendezvény meghívókat küldhet és telefonon kereshet.

Az adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a tájékoztatóban megadott módokon, például az adatkezeles@dentalplus.hu emailcímre küldött kéréssel.

Sopron, 2018. 05. 08.